| www.unhcr.gr
United Nations High Commissioner for Refugees
  • Μέγεθος Κειμένου  Normal size text Increase text size by 10% Increase text size by 20% Increase text size by 30%
  • Εκτύπωση Εκτύπωση
  • Στείλτε το με e-mail Στείλτε το με e-mail
E-mail παραλήπτη *
Το Όνομα σας *
Το e-mail σας *
Μήνυμα
Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *. Οι πληροφορίες που εισάγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή διαφημιστικών η άλλων e-mail, χωρίς προηγούμενη έγκρισή σας, ούτε θα δοθούν σε τρίτους.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλεί την Ε.Ε να ενισχύσει τα δικαιώματα των Προσφύγων

No. 49/09

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες χαιρετίζει την υιοθέτηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο προσδιορίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για το άσυλο και άλλα ζητήματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, από το 2010 μέχρι το 2014. Την ίδια στιγμή, η Ύπατη Αρμοστεία καλεί την Ε.Ε. να εγγυηθεί ότι οι στόχοι σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης δεν θα επισκιάσουν τις αρχές για την προστασία των προσφύγων.

Η Ύπατη Αρμοστεία χαιρετίζει την επαναδιαβεβαίωση της Ε.Ε. ότι το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου θα βασίζεται στην πλήρη και συνολική εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, καθώς και άλλων σχετικών συνθηκών. Ενδεικτικό για τη δέσμευση του Προγράμματος της Στοκχόλμης να ενισχύσει τα δικαιώματα των προσφύγων στο Κοινοτικό Δίκαιο είναι και το ότι στο Πρόγραμμα εκφράζεται η πρόθεση της Ε.Ε. να  προσχωρήσει στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, έπειτα από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010.

«Τα μέτρα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα συμβάλλουν στην εξάλειψη των διαφοροποιήσεων μεταξύ των διαδικασιών ασύλου στα κράτη μέλη της Ε.Ε.», δήλωσε η Τζούντιθ Κιούμιν, Διευθύντρια της Ύπατης Αρμοστείας για την Ευρώπη. «Οι προτεραιότητες που τέθηκαν σήμερα θα φέρουν το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του για διασφάλιση δίκαιων και αποτελεσματικών αποφάσεων για τα αιτήματα ασύλου σε όλη την Ένωση».

Σε επίπεδο έμπρακτης συνεργασίας, η Ύπατη Αρμοστεία προτρέπει τα κράτη μέλη να στηρίξουν πλήρως το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), που στόχο έχει τη βελτίωση της συνοχής και της ποιότητας στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Η Ύπατη Αρμοστεία προσβλέπει στη συνεργασία με την EASO και στην παροχή τεχνογνωσίας στην υπηρεσία, μεταξύ άλλων και ως μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της.

Πέρα από τα άλλα συγκεκριμένα μέτρα που υιοθετούνται από το Πρόγραμμα, η Ε.Ε. θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νομικού πλαίσιο για τη «μεταβίβαση της ευθύνης για προστασία» ανάμεσα στα κράτη της. Η Ύπατη Αρμοστεία ευελπιστεί ότι μία τέτοια συμφωνία θα προσφέρει στους πρόσφυγες αλλά και σε άλλα άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, τη δυνατότητα να απολαμβάνουν επιπλέον δικαιώματα για ελεύθερη μετακίνηση  εντός των ορίων της Ε.Ε., όπως συμβαίνει και στην περίπτωση όλων των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ατόμων που λαμβάνουν προστασία.


Η Ύπατη Αρμοστεία στηρίζει την έκκληση της Ε.Ε. για αλληλεγγύη και επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και είναι έτοιμη να συνδράμει αυτές τις προσπάθειες. Παράλληλα κάνει έκκληση στα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας. Ορισμένα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επιπλέον πιέσεις στα συστήματα ασύλου τους σε σχέση με άλλα κράτη, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αφίξεων που δέχονται. Οι λύσεις για την  αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Δουβλίνου, κάτι που συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Πέρα από τις πολλές συνεχιζόμενες προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων στην Ε.Ε., το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης επιβεβαιώνει την επιθυμία της Ένωσης να συνεργαστεί με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων όσων χωρών φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς. Η Ύπατη Αρμοστεί χαιρετίζει την πρόθεση της Ε.Ε. να συνεχίσει να προωθεί την προσχώρηση στη Σύμβαση της Γενεύης και το Πρωτόκολλό της. Η Ύπατη Αρμοστεία μπορεί προσφέρει συμβουλές σχετικά με τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες της Ε.Ε. έξω από τα σύνορά της, όπως επίσης και για τη μετεγκατάσταση προσφύγων σε κράτη μέλη στο πλαίσιο πρότασης για ένα Κοινό Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης στην Ε.Ε.

Όσον αφορά πιθανές «νέες προσεγγίσεις» σχετικά με την πρόσβαση στο άσυλο σε βασικές διαμετακομιστικές χώρες – πιθανόν στις χώρες κατά μήκος των νοτιο-ανατολικών συνόρων της Ε.Ε.- η Ύπατη Αρμοστεία εφιστά την προσοχή στο ότι οι σημερινές συνθήκες σε ορισμένες διαμετακομιστικές χώρες είναι ακατάλληλες και δεν διασφαλίζουν το σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την παροχή μόνιμων λύσεων στους πρόσφυγες και σε άλλους που χρήζουν προστασίας στις γειτονικές χώρες της Ε.Ε.

« Επιστροφή

URL: www.unhcr.gr/nea/2009.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.